تیر ۰۸، ۱۳۹۴

بیانیه زندانیان سیاسی خطاب به ملت ایران

رژیم جمهوری اسلامی، دشمن معلمان، کارگران و پرستاران
تمام ثروت های ملی، معادن و منابع در دست دولت و انحصار حکومت است، به گونه ای که بنا به گزارش رئیس سازمان بازرسی رژیم، فقط در یک مورد، از 65 میلیون هکتار زمین، 140 میلیون هکتار یعنی 85 درصد از آن متعلق به دولت و فقط 15 درصد آن در اختیار بخش غیر حکومتی است. 

تیر ۰۴، ۱۳۹۴

هشدار و چاره اندیشی ملی!

بنا به آمار بسیار محافظه کارانه ی دولتی، بیش از بیست میلیون تن از شهروندان بیکار هستند، که از این لشکریان، حدود 5 میلیون تن را تحصیل کرده ها تشکیل میدهند. همین آمار می گوید؛ بیش از 30 میلیون تن از شهروندان ایرانی زیر خط فقر مطلق به سر می برند و خط فقر عادی، بالغ بر 3 میلیون تومان است

خرداد ۱۲، ۱۳۹۴

دیدار خانواده با آقای کاظمینی بروجردی پس از سه هفته

روز شنبه 2 خرداد برابر با 23 می 2015 همسر آقای کاظمینی بروجردی، پس از سه هفته موفق به دیدار ایشان شد. در این دیدار کوتاه، وضعیت  آقای کاظمینی بروجردی  هم چنان در همان وضعیت سابق است و تاکنون دسترسى مناسبى به امکانات پزشکى و دارویى مناسب جهت مداوا نداشته است. اخیرا علی رغم بیماری های عدیده ، ایشان از درد پا در هنگام نشست و برخاست رنج می برد و زانوی پای چپ ایشان آب آورده است.